nyse là gì

Đầu tiên là những điều cơ bản về NYSE Forex, thị trường trao đổi tiền tệ. Như bạn có thể biết, nó được tạo ra vào năm 1974 như là một địa điểm giao dịch cho Sở giao dịch chứng khoán New York. Nó giao dịch bằng các loại tiền như đô la Mỹ, yên …

nyse là gìRead More »

trao đổi ngoại hối

Nếu bạn cần thêm ngoại hối hoặc bạn đã mất thẻ ngoại hối, Unimoni là dịch vụ của bạn. ngoại hối cũng đề cập đến thị trường toàn cầu trong đó tiền tệ được giao dịch thực tế cả ngày. Năm 1704, nó diễn ra giữa các đại lý hoạt động vì lợi ích của …

trao đổi ngoại hốiRead More »