Dự báo Euro: Phong trào xu hướng tăng đã không diễn ra trong cuộc họp tháng 7 của ECB

Dự báo Euro: Di chuyển bò không được tổ chức bởi Hội nghị ECB tháng 7. EURUSD đã đánh bại trong tuần qua và phản ứng của nhiều người trên thị trường là một sự hoài nghi, hoài nghi và cảm giác báo trước. Mặc dù có thể Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ không có hành động nào trong tuần này và thay vào đó tiếp tục kế hoạch nới lỏng định lượng, thị trường hiện đang theo dõi để xem phản ứng của Fed sẽ ra sao, điều này rất có thể mang lại sự thoái lui USDJPY.

Dự báo Euro: Di chuyển bò không được tổ chức bởi Hội nghị ECB tháng 7. Quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tổ chức một cuộc họp vào tuần này vào ngày 8-9 tháng 7 tại Frankfurt đã gây ra nhiều bất ngờ cho nhiều người. Với việc USDJPY tiếp tục trượt dốc gần đây và nền kinh tế Liên minh châu Âu không có dấu hiệu phục hồi, cuộc họp này đã được đưa ra ít hơn so với xếp hạng xuất sắc của nhiều nhà phân tích và thương nhân, những người đã dự đoán sự thay thế dài hạn của EURUSD.

Dự báo Euro: Di chuyển bò không được tổ chức bởi Hội nghị ECB tháng 7. Nhiều người kỳ vọng rằng ECB sẽ tiếp tục kế hoạch tăng chương trình QE, điều này đã giúp thúc đẩy EURUSD, nhưng phản ứng từ thị trường có thể không tích cực. Đây có thể là trường hợp cuộc họp này sẽ không dẫn đến hành động nào, hoặc EURUSD có thể bắt đầu thoái lui gần đây.

Dự báo Euro: Di chuyển bò không được tổ chức bởi Hội nghị ECB tháng 7. Một số nhà phân tích tin rằng cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu trong tuần này có thể dẫn đến việc EURUSD tiếp tục giảm giá gần đây, nhưng không có thay đổi mạnh mẽ trong chính sách tiền tệ. Mối quan tâm chính của nhiều người là liệu ECB sẽ thực hiện bất kỳ bước nào để giúp đỡ nền kinh tế hay không, hoặc nếu các hành động khả thi duy nhất là tiếp tục chương trình QE hiện tại và tăng kích thích tiền tệ hơn nữa.

Dự báo Euro: Di chuyển bò không được tổ chức bởi Hội nghị ECB tháng 7. Nhiều người kỳ vọng cuộc họp sẽ đi vào bế tắc khi dữ liệu kinh tế được công bố và các nhà giao dịch cố gắng xác định tác động của cuộc họp đối với EURUSD. Với nhiều nhà kinh tế dự đoán rằng ECB sẽ không có bất kỳ hành động nào trong tuần này, thị trường có thể khó đánh giá liệu một sự thay thế hoặc khả năng đảo ngược của xu hướng gần đây sẽ xảy ra.

Dự báo Euro: Di chuyển bò không được tổ chức bởi Hội nghị ECB tháng 7. Cuộc họp của ECB có thể sẽ không dẫn đến thay đổi, nhưng có thể đồng Euro đã rút lại một số tổn thất gần đây, mặc dù hầu hết các nhà phân tích không tin rằng đây là một khả năng.

Dự báo Euro: Di chuyển bò không được tổ chức bởi Hội nghị ECB tháng 7. Mặc dù nhiều người kỳ vọng cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu trong tuần này sẽ không có thay đổi, nhưng có thể đồng Euro đã rút lại một số khoản lỗ gần đây, mặc dù hầu hết các nhà phân tích không tin đây là một khả năng.

Dự báo Euro: Di chuyển bò không được tổ chức bởi Hội nghị ECB tháng 7. Nhiều nhà phân tích dự đoán cuộc họp sẽ đi vào bế tắc khi dữ liệu kinh tế được công bố và các nhà giao dịch cố gắng xác định tác động của cuộc họp đối với EURUSD. Với nhiều nhà phân tích dự đoán rằng ECB sẽ không có bất kỳ hành động nào trong tuần này, thị trường có thể khó đánh giá liệu một sự thay thế hoặc đảo ngược của xu hướng gần đây sẽ xảy ra.

Dự báo Euro: Di chuyển bò không được tổ chức bởi Hội nghị ECB tháng 7. Hầu hết các nhà phân tích dự kiến ​​cuộc họp sẽ đi vào bế tắc khi dữ liệu kinh tế được công bố và các nhà giao dịch cố gắng xác định tác động của cuộc họp đối với EURUSD. Với nhiều nhà phân tích dự đoán rằng ECB sẽ không có bất kỳ hành động nào trong tuần này, thị trường có thể khó đánh giá liệu một sự thay thế hoặc khả năng đảo ngược của xu hướng gần đây sẽ xảy ra.

Dự báo Euro: Di chuyển bò không được tổ chức bởi Hội nghị ECB tháng 7. Hầu hết các nhà phân tích dự kiến ​​cuộc họp sẽ đi vào bế tắc khi dữ liệu kinh tế được công bố và các nhà giao dịch cố gắng xác định tác động của cuộc họp đối với EURUSD.

Dự báo Euro dựa trên một số chỉ số thị trường và chỉ số kỹ thuật. EURUSD đã lấy lại các khoản lỗ gần đây và đã di chuyển trong một phạm vi nhỏ, nhưng điều quan trọng cần nhớ là đây là một chỉ số theo hướng thị trường và có thể biến động trong các khung thời gian ngắn và dài.