Phân tích kỹ thuật S & P 500: Chứng khoán Mỹ đã sẵn sàng cho đợt giảm giá tiếp theo?

Trong thời kỳ khủng hoảng, các nhà đầu tư và các nhà phân tích đều tập trung vào phân tích kỹ thuật, khi chúng ta bước vào thời kỳ biến động tăng cao có thể mang lại cho chúng ta rủi ro thị trường chứng khoán và nền kinh tế cao hơn. Và đối với nhiều nhà đầu tư hoài nghi về phân tích kỹ thuật, xu hướng theo phương pháp này thường là chủ đạo của giao dịch trong ngày.

Phân tích kỹ thuật đã được sử dụng trong nhiều năm để chọn cổ phiếu và xu hướng thu lợi nhuận từ thị trường. Nhưng bây giờ có nhiều chỉ số mới để xem xét, và nhiều chỉ số có thể bị bỏ qua. Ngay cả một số chỉ số từng được cho là đáng tin cậy không còn nữa, khi các kỹ thuật giao dịch đã được đưa đến một cấp độ khác.

Xu hướng và mô hình có thể có tác động lớn đến cách thị trường chứng khoán phản ứng với những thay đổi trong điều kiện kinh tế. Điều này là do các chỉ số như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và mức thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các xu hướng mạnh và đưa chúng vào vị trí trước khi chúng trở nên yếu. Các chỉ số tài chính mạnh nhất đã được chứng minh là chính xác hơn các loại chỉ số kỹ thuật khác chưa được kiểm tra nghiêm ngặt.

Có nhiều chỉ số có thể được sử dụng để phân tích kỹ thuật, và hầu hết đã được chứng minh là chính xác theo thời gian. Dưới đây là một số chỉ số hữu ích nhất:

Như đã lưu ý trước đó, S & P 500 có thể sớm tăng cao hơn sau khi thị trường giảm mạnh. Vì lý do này, chỉ số này đã là một trong những khoản đầu tư sinh lợi nhất trong số nhiều cổ phiếu penny có sẵn. Nhiều nhà giao dịch đã nhận ra tiềm năng này và cũng đã sử dụng phân tích kỹ thuật để chọn ra những cổ phiếu tốt nhất để giao dịch trong không gian này.

Một chỉ số được sử dụng để phân tích S & P 500 là bộ dao động phạm vi. Chỉ báo này xem xét sự biến động của giá của chỉ số S & P 500 từ trên và dưới mức dao động cao và thấp cuối cùng. Khi các phạm vi này di chuyển lên và xuống theo các mẫu có thể dự đoán được, thì có khả năng mạnh mẽ là một chỉ số có thể bắt đầu tăng.

Chỉ số sức mạnh đã được cho là chỉ số chính xác nhất trong việc phát hiện các cuộc biểu tình sắp tới. Sử dụng chỉ số sức mạnh, xem xét sức mạnh của giá cổ phiếu, các nhà giao dịch có thể xác định các mức kháng cự và hỗ trợ có thể. Ngay khi mức độ sức mạnh đạt được, thì giá có thể sẽ tăng cao hơn.

Như với bộ dao động phạm vi, một chỉ số khác của chuyển động trong tương lai là chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ báo này dựa trên giá, được sử dụng để đánh giá sức mạnh của hành vi của một cổ phiếu. Khi chỉ số sức mạnh tương đối đạt đến một mức nhất định, thì cổ phiếu sẽ bắt đầu tăng lên.

Chỉ số MACD, viết tắt của phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển, là một chỉ báo khác được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này xem xét chỉ số sức mạnh tương đối giảm và tăng theo khung thời gian đã chỉ định. Nếu chỉ báo rơi xuống trong khung thời gian, thì điều đó cho thấy chỉ số có thể sẽ giảm hơn nữa và hỗ trợ không còn nữa.

Chỉ báo này xem xét mức dao động cao và thấp cuối cùng của chỉ số và so sánh dữ liệu với các chỉ báo khác. Khi chỉ số giảm, điều đó cho thấy sức mạnh của chỉ số sẽ sớm tăng lên. Tương tự, chỉ số sẽ tăng khi đạt đến điểm giao nhau trung bình.

Sử dụng một xu hướng theo phương pháp phân tích kỹ thuật, nhiều nhà giao dịch đã thấy giá trị của một xu hướng theo chỉ báo xuất hiện theo thời gian. Xu hướng tiếp theo tập trung vào việc theo dõi sự phát triển của một xu hướng hoặc mô hình cụ thể, thay vì sự chuyển động thực tế của chỉ số thị trường chứng khoán. Vì lý do này, chính xác hơn nhiều khi dự đoán sự biến động của giá cổ phiếu.

Các phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến khác bao gồm các chỉ số Pigeon và Bi-Directional. Các chỉ số này cố gắng xác định thế nào là “giao dịch” khả thi. Thực hiện theo các phương pháp này sẽ giúp các nhà đầu tư khám phá xu hướng mà họ nên theo đuổi khi trên thị trường và bằng tiền của họ.